מתחם כרמל

מתחם כרמל

3 חדרים המיועדים לזוגות ואנשי עסקים וזוגות

בחדר מצפים לכם:

תרשים החדרים